Kemi A/Kemisk bindning/Övningar

Från Wikibooks

1. Hur många elektroner har joner i sitt yttersta skal?

2. Skriv reaktionsformerna för följande reaktioner:

 1. Natrium och väte
 2. Kalcium och brom
 3. Kol och brom
 4. Svavel och syre
 5. Svavel och klor
 6. Klor och järn

3. Vilka av följande påståenden är sanna:

 1. Molekyler dras till varandra
 2. Molekyler kan inte bilda kristaller
 3. När väte reagerar med alkalimetaller bildas kovalenta bindningar
 4. Salter består av en metall och en ickemetall
 5. ...

4. ...

Facit