Kemi A/Atomernas byggnad/Övningar

Från Wikibooks

1. Ange namn och atommassa för grundämnena med följande atomnummer:

  1. 110
  2. 32
  3. 1
  4. ...

2. Hur mycket väger en neutron, vägt i elektroner?

3. Vilka av följande atomer är isotoper:

  1. 14C
  2. 16O
  3. 31P
  4. ...

4. Skriv elektronformlerna för grundämnena i period 3.

5. Vilken bokstavsbeteckning har det yttersta elektronskalet hos grundämnena i period 6?

6. Beskriv hur en neonskylt fungerar.

7. ...

Facit