Kemi 1

Från Wikibooks
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Under följande rubriker från kursens centrala innehåll kan vi börja dela material och övningar.

Tema 1: Materia och kemisk bindning[redigera]

 • Modeller och teorier för materiens uppbyggnad och klassificering.
 • Kemisk bindning och dess inverkan på till exempel förekomst, egenskaper och användningsområden för organiska och oorganiska ämnen.

Tema 2: Reaktioner och förändringar[redigera]

 • Syrabasreaktioner, inklusive pH-begreppet och buffertverkan.
 • Redoxreaktioner, inklusive elektrokemi.
 • Fällningsreaktioner.
 • Energiomsättningar vid fasomvandlingar och kemiska reaktioner.

Tema 3: Stökiometri[redigera]

 • Tolkning och skrivning av formler för kemiska föreningar och reaktioner.
 • Substansmängdsförhållanden, koncentrationer, begränsande reaktanter och utbyten vid kemiska reaktioner.

Tema 4: Analytisk kemi[redigera]

 • Kvalitativa och kvantitativa metoder för kemisk analys, till exempel kromatografi och titrering.

Tema 5: Kemins karaktär och arbetssätt[redigera]

 • Vad som kännetecknar en naturvetenskaplig frågeställning.
 • Modeller och teorier som förenklingar av verkligheten. Hur modeller och teorier kan förändras över tid.
 • Hur problem och frågor avgränsas och studeras med hjälp av kemiska resonemang.
 • Det experimentella arbetets betydelse för att testa, omvärdera och revidera hypoteser, teorier och modeller.
 • Planering och genomförande av experiment samt formulering och prövning av hypoteser i samband med dessa.
 • Utvärdering av resultat och slutsatser genom analys av metodval, arbetsprocess och felkällor.
 • Ställningstagande i samhällsfrågor utifrån kemiska modeller, till exempel frågor om hållbar utveckling.