Kasino

Från Wikibooks

Start:

Varje spelare får 4 kort på handen till att starta med, och det läggs 4 kort på bordet.

Den spelare som sitter efter "kortgivaren" startar första rundan. Därefter startas varje ny ronda av näste spelare medsols vid bordet.

Esset har värdet 1 eller 14 poäng. Spader 2 har värdet 2 eller 15. Ruter 10 har värdet 10 eller 16. Alla andra kort har deras normala värde. Därutöver kan spader 5 rensa bordet.

Spelarna spelar ett kort var tills de inte har fler kort på handen, varefter de får 4 nya kort far från högen. Så fortsätter det tills högen är tom, varefter deras poäng räknas ihop.

2 spelare spelar 2 runder, 3 spelare 3 och 4 spelare 4. När alla runder är spelade har den spelare som har flest poäng vunnit spelet.

Man spelar ett kort genom att antingen lägga ut eller ta in. Man kan ta in genom att lägga stick med de kort som ligger på bordet. Man MÅSTE inte ta stick om man kan, det är upp till en själv om man ska ta stick eller inte.

Ett stick är ett antal kort, som tillsammans har samma värde som det kort man har på handen, som man önskar at ta stick med. Exempel: Du sitter med en 9:a på handen. Du kan du som stick ta en 7:a + en 2:a om det finns på bordet. Därutöver kan du även ta en 4:a + 5:a om det ligger på bordet också i samma stick.

Det är möjligt att bygga. Om det ligger en 4:a på bordet, och man har en 5:a och en 9:a på handen, så kan man med 5:an och 4:an bygga en 9:a. Om det då är möjligt att bygga fler 9:or är detta också tillåtet, och man ska lägga dem i samma hög. Detta kallas att bygga dubbelt.

Det är också möjligt att bygga tripplar, eller mer, så länge det är kort nog att skapa stick med.

När man bygger behöver man inte nödvändigtvis använda två. eller flera, kort för att lägga ett givet värde. Det är också tillåtet att bygga med enkelkort. Man kan alltså bygga en 2:a + 3:a och en 5:a till en dubbel 5:a.

Man kan BARA bygga upp till ett kort, som man rent faktiskt har på handen. Därutöver är det också möjligt att bygga ovanpå något man redan har byggt tidigare, om det passar med det man har på handen, och så länge det inte är dubbelt bygge, eller mer.

Det är möjligt att bygga ovanpå något som motståndaren har byggt, om det passar med det man har på handen, och så länge det inte är dubbelt bygge, eller mer.

Om man bygger något MÅSTE man ta ett stick i efterföljande tur, dock behöver det inte vara det man just har byggt. Dock måste en byggning tas innan man har gjort slut på alla kort man har på hand.

Om man inte kan, eller vill, ta stick, blir det kort man har valt ut lagt på bordet.

Vid slutet av varje runda blir det utdelat poäng till spelarna. Poängen delas ut så här:

  1. 2 poäng för flest spader
  2. 1 poäng för flest kort
  3. 2 poäng för ruter 10
  4. 1 poäng för spader 2
  5. 1 poäng för varje Ess man har
  6. 1 poäng för varje gång man rensade bordet
  7. 1 poäng för att man fick sista sticket (den som får sista sticket får alla kort som ligger på bordet). Är det flera spelare med flest kort/spader får ingen poäng för detta.


Förklaring till hur man spelar Kasino:

Vänster musknapp användes till att välja de kort man vill använda, medan höger musknapp kan användas till att välja vilket kort man vill bygga med. Om det inte väljs ett kort med höger musknapp, väljs det första kort från vänster som passar.

Om man vill bygga, markerar man de kort som ska ingå i bygget, och trycker på "Bygg". Om man vill bygga dubbelt, markerar man de kort som ska ingå i bygget och trycker på "Bygg mera". En "merbyggnad" visas genom att det står *x* efter byggets värde.

Om man vill använda spader 5 till att rensa bordet, markerar man alla korten på bordet och spader 5 på handen och trycker på "Spela kort".

Om man spelar 4 spelare i Avancerade rummet spelar man i par med den som sitter rakt framför en själv. Man har då möjlighet att bygga mer på parkamratens byggen, även om man själv har flera byggen. När alla runder är spelade är det det par med flest poäng som vinner spelet. Har båda paren lika många poäng slutar partiet oavgjort.