Källor och information

Från Wikibooks
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Källor och information

Källor till kunskap[redigera]

 1. Vad är källor?
 2. Vad är kunskap?
 3. Hur växer kunskapen? Forskningens roll

Använda bibliotek[redigera]

 1. Vilka bibliotek finns det?
 2. Vad kan bibliotekarier hjälpa till med?
 3. Hur fungerar skolbiblioteket?
  1. Innehåll:Hur är bibliotekets samlingar ordnade?
  2. Sökning i bibliotekskatalogen

Andra informationsförmedlare[redigera]

Digitala tjänster[redigera]

 1. Vilka digitala tjänster finns det?
 2. Några viktiga databaser
  1. Landguiden
  2. Nationalencyklopedin
  3. Artikeldatabaser
 3. Läroböcker som talböcker
  1. Den svenska marknaden för talböcker
  2. Talböcker på skolbibliotek
 4. Talböcker vid särskilda behov
  1. Talböcker genom MTM
 5. E-böcker
  1. Den svenska e-boksmarknaden
  2. E-böcker på biblioteket

Att använda källor[redigera]

 1. Att välja och rata
 2. Att studera källor
  1. Att arbeta källkritiskt
 3. Att redovisa källor