Hoppa till innehållet

Hjärter

Från Wikibooks

Grundvarianten för fyra spelare[redigera]

Spelet går ut på att få så få poäng som möjligt. Poängkort är alla i hjärter (en p. vardera) och ♠Dam (13p.). Om en spelare en runda tar hem alla poängkort (dvs alla hjärter och ♠Dam) så får han den rundan noll poäng medan de andra spelarna får 26 poäng var.

Given blandar och delar ut 13 kort till var och en. Alla skickar 3 kort till spelaren till vänster genom att lägga dem uppochner framför denna. Man får inte se vilka kort man fått innan man väljer vilka man själv ska skicka. Efter man skickat kort så börjar den person som har ♣2 spelet genom att lägga ut ♣2. Sedan spelas vanligt sticktagningsspel (dvs den som lade högst kort av den färg som spelades ut får sticket och får börja spela ut nästa). Man måste följa färg om man kan, annars saka. Den som vinner ett stick spelar ut till nästa. Bortsett från den ovanliga situationen att man inte har något val (dvs man har bara hjärter på handen) får man inte börja spela ut en hjärter innan någon har sakat ett hjärter.

När alla 13 stick är spelade (dvs rundan är slut) räknas antal poängkort som var och en fått. Varje hjärterkort ger en poäng och spader dam ger 13 poäng. Det gäller att få så lite poäng som möjligt. Övriga vunna kort påverkar inte poängen.

Sedan börjar nästa giv men denna gång skickar man 3 kort till spelaren på höger sida. Nästa giv skickar man åt motsatt och nästa gång skickar ingen någonstans. Efter fyra givar är man sen tillbaka där man började, det vill säga man skickar nu åt vänster. Vanligtvis förlorar den spelare som når 100 poäng först. Den spelare med minst poäng har vunnit. Om flera spelare skulle sluta på samma poäng delar de vinsten.

Fler varianter[redigera]

  • Om man är 3 eller 5 spelare kan man dela ut hela kortleken ändå och låta de som fick ett mer kort än de andra lägga två kort i första sticket. Båda läggs direkt efter varandra och följer de vanliga reglerna. Om man är fler än 5 spelare är det lämpligt att använda två kortlekar. I fallet när två identiska kort hamnar i samma stick kan man komma överens om att det först lagda har företräde till att vinna sticket. Om man inte är 4 spelare kan man också ändra antalet kort som ska skickas i början av varje giv till ett mer passande antal.
  • Man kan också hoppa över att skicka kort till varandra i början av varje giv. Om man är 3 spelare an man förslagsvis ta bort ♣2 och börja med ♣3. Då får alla spelare 17 kort var.