Hoppa till innehållet

Hjälp:Specialtecken

Från Wikibooks

Tecken för omljud och accenter:
À Á Â Ã Ä Å Æ
Ç È É Ê Ë Ì Í
Î Ï Ñ Ò Ó Ô Õ
Ö Ø Ù Ú Û Ü ß
à á â ã ä å æ
ç è é ê ë ì í
î ï ñ ò ó ô õ

ö ø ù ú û ü ÿ

À Á Â Ã Ä Å Æ 
Ç È É Ê Ë Ì Í 
Î Ï Ñ Ò Ó Ô Õ 
Ö Ø Ù Ú Û Ü ß 
à á â ã ä å æ 
ç è é ê ë ì í
î ï ñ ò ó ô õ 
ö ø ù ú û ü ÿ

Interpunktion:
¿ ¡ « » §
¶ † ‡ • —

¿ ¡ « » §
¶ † ‡ • —

Kommersiella symboler:

™ © ® ¢ € ¥ £ ¤
™ © ® ¢ € ¥ £ ¤

Nedsänkt: x2
Upphöjt: x2 or x²

Om möjligt använd den senare metoden för att skriva upphöjt (superscript) eftersom webläsare har lättare att ordna med radavstånd då.

ε0 = 8.85 × 10−12

C² / J m.
Nedsänkt: x<sub>2</sub>
Upphöjt: x<sup>2</sup> or x²&epsilon;<sub>0</sub> =
8.85 &times; 10<sup>−12</sup>
C² / J m.
Grekiska bokstäver:

α β γ δ ε ζ
η θ ι κ λ μ ν
ξ ο π ρ σ ς
τ υ φ χ ψ ω
Γ Δ Θ Λ Ξ Π
Σ Φ Ψ Ω


&alpha; &beta; &gamma; &delta; &epsilon; &zeta; 
&eta; &theta; &iota; &kappa; &lambda; &mu; &nu; 
&xi; &omicron; &pi; &rho;  &sigma; &sigmaf;
&tau; &upsilon; &phi; &chi; &psi; &omega;
&Gamma; &Delta; &Theta; &Lambda; &Xi; &Pi; 
&Sigma; &Phi; &Psi; &Omega;

Matematiska tecken:
∫ ∑ ∏ √ − ± ∞
≈ ∝ ≡ ≠ ≤ ≥ →
× · ÷ ∂ ′ ″
∇ ‰ ° ∴ ℵ ø
∈ ∉ ∩ ∪ ⊂ ⊃ ⊆ ⊇
¬ ∧ ∨ ∃ ∀ ⇒ ⇔


&int; &sum; &prod; &radic; &minus; &plusmn; &infin;
&asymp; &prop; &equiv; &ne; &le; &ge; &rarr;
&times; &middot; &divide; &part; &prime; &Prime;
&nabla; &permil; &deg; &there4; &alefsym; &oslash;
&isin; &notin; &cap; &cup; &sub; &sup; &sube; &supe;
&not; &and; &or; &exist; &forall; &rArr; &hArr;

&nbsp; - Icke-radbrytande mellanslag:
x2   ≥   0
För att skapa större mellanrum använd - &nbsp;
Förhindrar även radbrytningar mitt i en text eller formlel.


<i>x</i><sup>2</sup>&nbsp;&nbsp;&ge;&nbsp;&nbsp;0

Ascii art-integraler (börja varje rad med ett blanksteg):

 ∞  -x2
 ∫ e   dx = √π
-∞ 
  
&infin;  -<i>x</i><sup>;2</sup>;
&int; e   d<i>x</i> = &radic;&pi;
-&infin;

Hieroglyfer

[redigera]

Hieroglyfer fås genom att innesluta glyfkoden i HIERO-märken såsom

Exempel Resultat
<HIERO>

B11
</HIERO>

B11

Se även: m:MediaWiki User's Guide: WikiHiero Syntax, m:Egyptopedia