Historiska berättelser från Baskemölla: Ett levadsöde från 1728

Från Wikibooks


Marna Nilsdotter gifte sig den 2 februari 1728 med Nils Åkesson. De får tillsammans en flicka som döptes till Bengta. Marna som var känd för att ha skinn på näsan fick Nils att gå i taket vid ett flertal tillfällen. Mot slutet av 1728 fick han nog av Marnas utspel och reste då till Bornholm och sedan vidare till Köpenhamn för att ta tjänst som soldat i den danska armén.

1734 reser Marna till Köpenhamn för att besöka Nils där hon försökte övertala honom att följa med hem till Baskemölla. Nils vägrade att följa med henne till Baskemölla. Den 20 november födder Marna en flicka förtidigt, som hon påstår är Nils som är fadern. Vid dopet uppstod det diskussion hurruvida Nis var fadernen eller inte. Ett antal förtoendemän hörs och intygade Marnas goda leverne. Själv sade marna att orsaken till den förtidiga födseln berode på att hon hade fallit ned från en stege. Misstoendet blir utagetar och flickan döptes till Inger.

Den 16 oktober 1752 vid Järrestads Häradsrätt söker Marna boskillnad från Nils. Eftersom Marna inte har hört något från Nils under 24 år vet hon inte om han är i livet eller om han är död. Under åren som gått har hon fått leva som en tiggerska i fiskeläget. Vid häradsrätten visade hon en attest för rätten som var undertecknad av Qvatersmästare Christopher Plåt samt bönderna Bengt Åstradsson och Per Mårtensson. De intygade att Marna´s berättelse var verligheten överenstämmande.

Häradsrätten begrundade ärendet och man besutade att den försvunne Nils Åkesson skall efterlysas från predikstolarna, i vilken efterlysning han kallas för att infinna sig till Järrestads härads höstting. Vid tinget skulle han då avgiva genmäle på Marna´s begäran om boskillnad. Skulle han inte höra av sig till hösttinget kan Marna erhålla sin skilsmässa och Nils blir dömd till "hafva förverkad all giftorätt i bo". Äktenskapet upplöstes den 15 oktober 1753 efetersom Nils inte hörde av sig eller inställde sig till hösttinget.

Som soldat i Danmark stred han för danskarna och det var då var det inte helt riksfritt att återvända till Baskemölla. Danmark och Sverige hade figurerat i stridigheter under lång tid tillbaka. Senaste freden mellan länderna slöts 1719-1721.