Gurka

Från Wikibooks

Gurka är ett kortspel med en lek och två eller fler deltagare. Ett snabbt och enkelt spel, men med stort inslag av strategi. Ingen joker, färg räknas inte, ess är högst.


Given delar ut sex kort till var och en. Förste man efter given spelar ett kort, och turen går till näste man. Endast tre regler gäller sedan:

  1. Om du har ett kort med samma valör måste du lägga detta,
  2. annars måste du lägga ett högre kort.
  3. Om du inte kan det, måste du offra ditt lägsta kort.


Den som lagt det högsta kortet (enligt regel 2) spelar ut nästa runda. Efter fem rundor har varje spelare ett kort kvar. Högsta valör förlorar så många poäng (eller kronor) som kortet visar, och blir näste giv.


Spelet går alltså ut på att inte ha högst kort kvar. Till strategin hör att lura av medspelarna deras höga kort, så att låga måste offras i följande rundor (enligt regel 3), eller, mer avancerat, att lura av dem låga kort enligt regel 1.

Gurka kan spelas som utslagstävling, där den som uppnått ett visst antal antal prickar, t.ex. 20 lämnar spelet, och näste man blir då giv.


Med insats i pengar kan spelet bli spännande. Siste man kvar tar potten.