Geografi/Världsdelarna

Från Wikibooks
Världsdel Yta (km²) Invånarantal
Asien 44 310 000 4 463 000 000
Afrika 30 300 000 1 216 000 000
Nordamerika 24 480 000 579 000 000
Sydamerika 17 840 000 422 500 000
Antarktis 13 720 000 1 000
Europa 10 390 000 741 400 000
Oceanien 8 500 000 40 000 000