Från brott till straff

Från Wikibooks

En överskådlig (och förenklad) skiss över vägen från brott till straff i Sverige. Termerna är länkade till förklarande artiklar på Wikipedia.


Innan tingsrättens dom vinner laga kraft kan den överklagas till hovrätten. För att målet ska prövas i hovrätten krävs att hovrätten meddelar prövningstillstånd.

Innan hovrättens dom vinner laga kraft kan den överklagas till högsta domstolen. För att målet ska prövas i högsta domstolen krävs att högsta domstolen meddelar prövningstillstånd. För att få prövningstillstånd till högsta domtolen krävs antingen att målet är av principiellt viktig betydelse, att ny viktig bevisning framkommit eller att fel har förekommit i tidigare domstolsbehandling. (Mycket ovanligt att de erkänner att fel kan ha begåtts.)