Hoppa till innehållet

Formelsamling/Tabeller/Omvandlingsfaktorer

Från Wikibooks

Omvandlingsfaktorer


Diverse

[redigera]
Omvandling Formel Värde1 Värde2
Hastighet 1 knop = 1,852 km/h knop = distansminut per timme km/h = kilometer per timme = (1/3,6) m/s
Längd 1 inch = 2,54 cm inch = engelskt längdmått 1 centimeter = 0,01 meter 1 distansminut [M] = 1852 meter
Vikt 1 oz = 28,34 g ounce = engelskt viktmått 1 gram = 0,001 kilogram¹
Avstånd 1 sjömil = 1852 m sjömil, nautisk mil, distansminut [M, nm, '] m = Meter

Tryck

[redigera]
Pa (N/m²) N/mm² bar kp/cm² (atmosfärer) mmHg mmVP atm
1 10−6 10−5 1.02·10−5 750·10−5 0.102 0.987·10−5
106 1 10 10.2 7500 1.02·105 9.87
105 0.1 1 1.02 750 1.02·104 0.987
98.1·103 9.81·10−3 0.981 1 736 1·104 0.968

Energi

[redigera]
Joule (Nm, Ws) kWh kpm kcal BTU (termo)
1 0.277778·10−6 0.101972 0.238889·10−3 9.48451·10−4
3.60000·106 1 0.367098·106 860.000 3.41443·103
9.80665 2.72407·10−6 1 2.34270·10−3 9.30113·10−3
4.18605·103 1.16279·10−3 426.858 1 3.968322
1.05435·103 2.92875−4 107.514 0.251996 1

Effekt

[redigera]
Watt (Nm/s, J/s) kpm/s kcal/h hk (metrisk) Btu/h
1 0.101972 0.860000 1.35962·10-3 3.4121
9.80665 1 8.43 1.33333·10−2 -
1.16279 0.119 1 1.58096·10−3 3.9683
735.499 75.0000 632.529 1 -
0.29307 - 0.252 - 1

Temperatur

[redigera]
Kelvin [K] Celsius [°C] Fahrenheit [°F] Rankine [°R] Réaumur
x x - 273,15 x*9/5 - 459,67 x*9/5 5/4*(x - 273,15)
x + 273,15 x x*9/5 + 32 x*9/5 + 491,67 x*5/4
5/9*(x - 32) + 273,15 5/9*(x - 32) x x + 459,67 25/36*(x - 32)
x*5/9 x*5/9 - 273,15 x - 459,67 x 25/36*(x - 491,67)
x*4/5 + 273,15 x*4/5 x*36/25 + 32 x*36/25 + 491,67 x

Äldre svenska mått

[redigera]

Längdmått

[redigera]

Före 1699 fanns olika längdmått för en mil på olika platser i landet

 • 1 Finsk mil = 6000 meter
 • 1 Smålandsmil = 7500 meter
 • 1 Västgötamil = 13000 meter
 • 1 Dalamil = 15000 meter

1699-1855

 • 1 mil (lantmil) = 4 fjärdingsvägar = 3 000 steg = 6 000 famnar = 18 000 alnar = 36 000 fot = 10 688,5 meter
 • 1 aln = 2 fot = 4 kvarter = 6 tvärhänder = 24 verktum = 30 fingerbredder = 59,380 8 cm
Not:
 • Här räknas tvärhand inklusive tummen, vilket ger 1 tvärhand = 5 fingerbredder = 9,89 68 cm. Därav kan beräknas 1 fingerbredd = 1,979 38 cm (1/15 fot)
 • enligt en annan definition är 1 handsbredd (exklusive tummen) = 1 kvarter = 4 fingerbredder = 7,422 6 cm, Därav kan beräknas 1 fingerbredd = 1,855 65 cm (1/16 fot)
 • 1 verktum = 12 verklinjer = 2,474 2 cm
 • 1 verklinje = 2,061 833 mm
 • 1 fingerbredd (1/16 fot) = 4 byggkorn = 1,855  65 cm
 • 1 byggkorn = 1/64 fot = 0,463 912 mm
 • 1 spann = 1/4 aln = 14,845 2 cm
Not:
 • Ursprungligen ett litet spann i princip avståndet mellan utsträckt tumme och pekfinger
 • Ett stort spann avståndet mellan utsträckt tumme och långfinger.


1855-1880

 • 1 rev = 10 stänger = 100 fot = 1000 decimaltum (nytum) = 29,690 4 meter
 • 1 famn = 3 alnar =1,781 424 m
 • 1 decimaltum (nytum) = 10 decimallinjer = 2,969 04 cm
 • 1 decimallinje = 10 gran = 2,969 94 mm
 • 1 gran = 10 skrupler = 0,296 904 mm

1 skruel = 0,029 690 4 mm

Från 1889

 • 1 mil = 10 km = 10 000 meter

Till sjöss

 • 1 kabellängd = 100 famnar = 178 meter (senare blev kabellängden 1/10 sjömil eller 185,2 meter)

Rymdmått

[redigera]

Torra varor

 • 1 tunna = 2 spann = 6 skäppor = 8 fjärdingar = 32 kappar = 56 kannor = 146,6 liter struket mått = 164,9 liter med råge
 • 1 halvtunna = 2 halvspann = 4 fjärdingar = 16 kappar = 28 kannor = 73,28 liter
 • 1 skäppa = 1/6 tunna i Småland = 1/5 tunna i Västergötland = 1/4 tunna i Bohuslän

Våta varor

 • 1 tunna = 4 fjärdingar = 4,8 kubikfot = 48 kannor = 125,6 liter
 • 1 fat (eller åm) = 4 ankare = 60 kannor = 157,0 liter
 • 1 kanna = 2 stop = 4 halvstop = 8 kvarter = 32 ort (eller jungfrur) = 2,617 liter
 • 1 kvarting = 1/4 stop = 32,7 cl (ungefär dagens 33 cl flaska eller burk)

Träkol

 • 1 läst = 1980 liter

Viktmått

[redigera]

Allmänt

 • 1 skeppspund = 4 centner = 20 lispund = 400 skålpund = 170 kg
 • 1 skålpund = 32 lod = 100 ort = 128 qvintin = 8848 ass = 425 g
 • 1 lod = 4 qvintin = 13,3 g (för mynt 13,16 g)

Metaller

 • 1 skeppspund (stapelstadsvikt) = 20 markpund = 400 mark = 136 kg
 • 1 skeppspund (uppstadsvikt) = 1 skeppspund + 5% = 142,8 kg
 • 1 skeppspund (bergsvikt) = 1 skeppspund + 10% = 149,6 kg
 • 1 skeppspund (tackjärnsvikt) = 1 skeppspund + 30% = 194,5 kg
 • 1 uns = 2 lod = 548 ass = 26,3 g silver eller 27,9 g guld
 • 1 lödig mark = 8 uns = 16 lod = 64 qvintin = 210,6 g

Sjöfart

 • 1 nyläst = 100 centner = 4251 kg

Ytmått

[redigera]

Allmänt

 • 1 kannland = 10 kvadratstänger = 250 kvadratalnar = 1000 kvadratfot = 88,15 m²
 • 1 kvadratfamn = 9 kvadratalnar = 36 kvadratfot = 3,173 m²
 • 1 kvadratfot = 144 kvadrattum = 20736 kvadratlinjer = 881,5 cm²

Utsädesmått

 • 1 pundland = 4 tunnland = 8 spannland = 16 kistland = 19786,7 m²
 • 1 tunnland = 2 spannland = 8 fjärdingsland = 32 kappland = 56 kannland = 4936,6 m² (½ hektar)
 • 1 tunnland = 4 lopsland (Dalarna) = 16 mälingar (Jämtland) = 1 ruta
 • 1 tunnland = 6 skäppland (sydsverige)
 • 1 snesland = 10 bandland (Dalarna)

Penningmått (för fastställande av skatten på medeltiden)

 • 1 dalersland = 4 åttungsland = 32 tunnland
 • 1 tolftungsland = 2 jättungsland = 12 tunnland
 • 1 markland = 8 öresland (tunnland) = 24 örtugland = 192 penningland = 3,9493 hektar = 39493 m² (1 helt hemman)

Värdemått

[redigera]
 • 1 tunna guld = 100000 silverdaler (på 1600-talet)
 • 1 tunna guld = 6250 riksdaler specie (1830-talet)
 • 1 tunna guld = 25000 kr (1873 efter myntreformen)

Åter till huvudsidan.