Formelsamling/SI/Prefix

Från Wikibooks
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Förklaring[redigera]

För att skala upp enheter som de är för små samt skala ner enheter som är för stora har SI bestämt ett antal prefix, listade nedan. Prefixen är baserade på tiopotenser, och hängs ett prefix på en enhet skall denna enhet multipliceras med motsvarande tiopotens.

Prefix får inte hängas på varandra för att ytterligare förändra skalan. I äldre litteratur är det inte ovanligt med brott mot denna regel. Det är exempelvis fel att uttrycka frekvens i kMHz ("kilomegaherts"), det rätta uttrycket är GHz för samma storleksordning.


Prefix[redigera]

Talfaktor Beteckning Ursprung och kommentar .
1024 yotta (Y) grek. ὀκτώ (októ) åtta, 1024 är lika med 10008

(OBS! grek. jota = 10) ((jmfr: fattar inte ett Jota ))

1021 zetta (Z) fran. sept från lat. septem sju, då 1021 är lika med 10007.
1018 exa (E) grek. ἕξ (hex), sex (jmfr. hexa-), då 1018 är lika med 10006.
1015 peta (P) grek. πέντε (pente) fem, meaning five, då 1015 är lika med 10005.
1012 tera (T) grek. τέρας (teras) monster, det liknar det grekiska prefixet τετρα- (tetra) som betyder fyra; något som ledde till valet av namn för de högre potenserna peta-, exa-, zetta- och yotta-.
109 giga (G) grek. γίγας (gigas) jätte.
106 mega (M) grek. μέγας (megas) stor.
103 kilo (k) grek. χίλιοι ("khilioi") tusen.
102 hekto (h) grek. ἑκατόν ("hekaton") hundra.
101 deka (da) grek. δέκα (deca) tio.
10-1 deci (d) lat. decimus tionde.
10-2 centi (c) lat. centum hundrade.
10-3 milli (m) lat. mille (ett) tusende, pluralformen är milia.
10-6 micro (μ) grek. μικρός (mikrós) liten.
10-9 nano (n) lat. nanus från klassisk grek. νᾶνος (nanos) dvärg.
10-12 pico (p) spa. pico lite/liten.
10-15 femto (f) dan. femten femton, denna benämning vald för att hedra Niels Bohr.
10-18 atto (a) dan. atten arton, denna benämning vald för att hedra Niels Bohr.
10-21 zepto (z) fran. sept från lat. septem sju, då 10-21 är lika med 1/10007.
10-24 yokto (y) grek. όχτώ vilket betyder åtta eftersom 10-24 är lika med 1/10008.