Hoppa till innehållet

Formelsamling/SI/Grundenheter

Från Wikibooks
 Grundenheter 
 Formelvariabler   Enhet  Definition
Benämning Beteckning Benämning Beteckning Alternativa beskrivningar Definition
Tid t Sekunder s - varaktigheten av 9 192 631 770 perioder av den strålning som motsvarar övergången mellan de två hyperfinnivåerna i grundtillståndet hos atomen cesium-133
Längd h, l, s meter m - den sträcka som ljuset tillryggalägger i absolut vakuum över 299 792 458-1 sekunder
Elektrisk ström I Ampere A C/s Den konstanta elektriska ström som ger upphov till en kraft om 2·10-7 Newton per meter mellan två raka ledare av oändlig läng med försummbart tvärsnitt placerade en meter ifrån varandra i absolut vakuum
Massa m Kilogram kg - Massan av SI:s kilogramprototyp. Tidigare 1000cm3 vattens massa, vid 273,16K
Temperatur T Kelvin K - 273,16-1 av temperaturen vid vattens trippelpunkt
Ljusstyrka I Candela cd - Ljusstyrkan i en given rikting från en källa som utsänder monokromatisk strålning med frekvensen 5,40·1014 hertz och vars strålningstyrka i denna riktning är 683-1 watt per steradian
Substansmängd n Mol mol - Antal systemelement motsvarande antalet atomer 12C som ger massan 12g som medelvärde för antalet nukleoner som ger 1g.