Formelsamling/Kemi/Periodiska systemet/Lista över grundämnen/Grundämnen

Från Wikibooks

Väte[redigera]

Namn: Väte Symbol: H Elementnummer: 1
Lat.namn: Hydrogenium Upptäckt: 1766 Upptäckare: Cavendish
Atommassa: 1,00794 u (g/mol) Atomradie (beräknad) 25 (53) pikometer Kristallstruktur hexagonal
Kemisk serie: Alkalimetaller Grupp: 1 Period: 1
Densitet: 0,0899 kg/m³ (273 K) Smältpunkt: 14,025 K (−259,2 °C) Kokpunkt: 20,268 K (−252,7 °C)
Masstal: 1, 2, 3

(Kursiv betyder att nukliden är radioaktiv)

Används till[redigera]

 • Raketbränsle
 • Bilbränsle

Övrigt[redigera]

Helium[redigera]

Namn: Helium Symbol: He Elementnummer: 2
Lat.namn: Hydrogenium Upptäckt: 1868 Upptäckare: Ramsay och Cleve
Atommassa: 4,002602 u (g/mol) Atomradie (beräknad) ingen data (31) pikometer Kristallstruktur hexagonal
Kemisk serie: ädelgaser Grupp: 18 Period: 1
Densitet: 0,1785 kg/m³ (273 K) Smältpunkt: 0,95 K (−272 °C) Kokpunkt: 4,22 K (-269 °C)
Masstal: 3, 4, 6

Används till[redigera]

Ballonger

Övrigt[redigera]

Litium[redigera]

Namn: Litium Symbol: Li Elementnummer: 3
Lat.namn: Litium Upptäckt: 1817 Upptäckare: Arfwedson
Atommassa: 6,9341 u (g/mol) Atomradie (beräknad) 145 (167) pikometer Kristallstruktur kubisk rymdcentrerad
Kemisk serie: Alkalimetaller Grupp: 1 Period: 2
Densitet: 535 kg/m³ (273 K) Smältpunkt: 453,69 K (181 °C) Kokpunkt: 1615 K (1347 °C)
Masstal: 6, 7, 8, 9

(Kursiv betyder att nukliden är radioaktiv)

Används till[redigera]

 • läkemedel
 • batterier

Övrigt[redigera]

Beryllium[redigera]

Namn: Beryllium Symbol: Be Elementnummer: 4
Lat.namn: Upptäckt: 1797 Upptäckare: Vauquelin
Atommassa: 9,01218 u (g/mol) Atomradie (beräknad) 112 pikometer Kristallstruktur hexagonal
Kemisk serie: alkaliska jordmetaller Grupp: 2 Period: 2
Densitet: 1848 kg/m³ (273 K) Smältpunkt: 1551,15 K (1278 °C) Kokpunkt: 3243,15 K (2970 °C)
Masstal: 7, 8, 9, 10

(Kursiv betyder att nukliden är radioaktiv)

Används till[redigera]

 • i metallegeringar för att få lättmetall
 • till fönster i röntgenrör och som moderatormaterial och för kapsling i kärnreaktorer.

Övrigt[redigera]

Plutonium[redigera]

Namn: Plutonium Elementnummer: 94
Plutonium
Symbol: Pu Atomvikt: 242 u
Grupp: Upptäckt: 1941
Densitet: Upptäckt som: α-strålning 238/93
% i jordskorpan: 2*10^-19 %
Elektroner: 2; 8; 18; 32; 23; 9; 2
Oxidationstal: +3, +5
 • % i jordskorpan: De översta 16 km av jordskorpan plus hav och atmosfär.
 • Atomvikt: Beräknat i förhållande till massan 12 för kol-12;
 • Elektroner: Antal elektroner i de olika skalen räknat inifrån.

Tillstånd[redigera]

Masstal: 232, 234, ... , 243, [244]
Halveringstid: 87,7 år
 • [ ] innebär att värdet avser den mest långlivade isotopen
 • Masstal: Masstalen för de vanligaste isotopena.
 • Halveringstid: Syftar på den första upptäckta isotopen.

Energier[redigera]

Joniseringsenergi: kJ/mol Elektronegativitet:

Används till[redigera]

 • Atomklyvning

Övrigt[redigera]