Formelsamling/Fysik/Fysikaliska konstanter

Från Wikibooks
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Åter till huvudsidan.

Inom naturvetenskapen är en fysikalisk konstant en fysisk kvantitet med oföränderligt numeriskt värde.

(Samtliga länkar länkar till Wikipedia)

Kvantitet Symbol Värde Ref.
Allmänna gaskonstanten R 8,314 472(15) J⋅K-1⋅mol-1 a
Atomära masskonstanten (unified atomic mass unit) mu = 1 u 1,660 538 73(13) × 10-27 kg a
Avogadros tal L, NA 6,022 141 99(47) × 1023 a
Bohrmagneton μB 9.274 008 99(37) × 10-24 J⋅T-1 a
Bohrradien a0 5,291 772 083(19) × 10-11 m a
Boltzmanns konstant k 1,380 6503(24) × 10-23 J⋅K-1 a
Definitionen för noll på Celsiusskalan   273,15 K ?
Elementarladdning e 1,602 176 462(63) × 10-19 C a
elektromagnetiskt moment μe -9,284 763 62(37) × 10-24 J⋅T-1 a
Elektronens vilomassa me 9,109 381 88(72) × 10-31 kg a
Faradays konstant F 9,648 534 15(39) × 104 C⋅mol-1 a
Finstrukturkonstanten α =

μ0e2c /

(2h)
7,297 352 533(27) × 10-3 a
Gravitationskonstanten G 6,672 59(85) × 10-11 m3⋅kg-1⋅s-2 ?
Hartree-energi Eh 4.359 743 81(34) × 10-18 J a
Kapacitiviteten för fria rymden ε0 = 1/(μ0c2) 8,854 187 817 ... × 10-12 F⋅m-1 a
Karakteristiska impedansen för fria rymden Z0 = μ0c 376,730 313 461... Ω (definierad) a
Lande g-faktor för fri elektron ge 2,002 319 304 386(20) ?
Ljusets hastighet i vakuum c 299 792 458 m⋅s-1 (definierad) a
magnetiskt moment för protoner i H2O, μ'p μ'p / μB 1,520 993 129(17) × 10-3 ?
Molvolym, ideal gas, p = 1 bar, θ = 00C   22,710 981(40) L⋅mol-1 a
Neutronens vilomassa mn 1,674 927 16(13) × 10-27 kg a
nukleär magneton μN 5,050 786 6(17) × 10-27 J⋅T-1 ?
Permeabiliteten för fria rymden μ0 4π × 10-7 N A-2 (definierad) a
Plancks konstant h 6,626 068 76(52) × 10-34 J⋅s a
Planck-Diracs konstant = h / (2π) 1,054 571 596(82) × 10-34 J⋅s a
Planckmassan mp = (c / G)1/2 2,1767(16) × 10-8 kg a
Plancklängden lp= (G / c3) 1/2 1,6160(12) × 10-35 m a
Plancktid tp = (G / c5)1/2 5,3906(40) × 10-44 s a
Första konstanten i Plancks strålningslag c1 3,741 774 9(22) × 10-16 W⋅m2 ?
Andra konstanten i Plancks strålningslag c2 1,438 769 (12) × 10-2 m⋅K ?
protonmagnetiskt moment μp 1,410 607 61(47) × 10-26 J⋅T-1 ?
Protonens vilomassa mp 1,672 621 58(13) × 10-27 kg a
protonens resonansfrekvens per fält i H2O γ'p / (2π) 42,576 375 (13) M⋅Hz⋅T-1 ?
protonmagnetogyrisk proportion γp 2,675 221 28(81) × 108 s-1⋅T-1 ?
Rydbergs konstant R 1,097 373 156 8549(83) × 107 m-1 a
Standardatmosfär atm 101 325 Pa (definierad) a
Stefan-Boltzmanns konstant σ 5,670 400(40) × 10-8 W⋅m-2⋅K-4 a
Tyngdaccelerationens normalvärde gn 9,80665 m⋅s-2 (definierad) ?
  α-1 137,035 999 76(50) a

Referenser[redigera]

Denna sida kopierad från svenska Wikipedias uppslagsord: "Fysikaliska konstanter" med smärre justeringar.

  • http://www.wikipedia.org/wiki/Physical_constants
  • aPeter J. Mohr and Barry N. Taylor, "CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants: 1998," Journal of Physical and Chemical Reference Data, Vol. 28, No. 6, 1999 and Reviews of Modern Physics, Vol. 72, No. 2, 2000.[[1]]