Hoppa till innehållet

Föreningsguide

Från Wikibooks

Föreningsguiden är en handbok för den som vill starta eller driva en förening.

Registrering

[redigera]

För Sverige idag finns ingen regel eller krav på att föreningar skall registreras offentligt. De behöver med andra ord inte godkännas. Nackdelen med dessa enkla förfarande är att de med detta inte medger något organisationsnummer. Vill ni skaffa ett organisationsnummer finns två vägar att gå:

 1. En ideell förening registreras hos Skatteverket på en blankett ni finner i länklistan längst ned.
 2. Övriga bolagsformer registreras hos Bolagsverket, också i länklistan längst ned på denna sida.

Stadgar

[redigera]

För att bilda en förening, måste man bestämma reglerna för hur den skall fungera, arbeta, och befinna sig. Dessa regler kallas stadgar, och är det som skiljer ett samarbete från en förening. För att en förening skall vara en förening, krävs det inte mycket, men några olika saker måste vara med i stadgarna.

 1. Föreningen måste ha ett säte.
 2. Föreningen måste ha ett syfte.
 3. Hur man ändrar stadgarna.
 4. Vilket styrelseskick föreningen skall ha.
 5. Hur man lägger ner föreningen.

Vidare är det väldigt praktisk att ha andra stadgar, så som

 1. Hur man vinner medlemskap.
 2. Hur man blir av med medlemskap.
 3. Vad som skall tas upp på föreningsmöten.
 4. Förhållanden till andra föreningar och aspekter.
 5. Föreningen bör ha en styrelse, och ett sätt att placera personer i den.

Här saknas information! Du kan hjälpa Wikibooks genom att fylla i mer!


Sammanträde

[redigera]

Här saknas information! Du kan hjälpa Wikibooks genom att fylla i mer!


Styrelsemöte

[redigera]

Här saknas information! Du kan hjälpa Wikibooks genom att fylla i mer!


Föreningsmöte

[redigera]

Här saknas information! Du kan hjälpa Wikibooks genom att fylla i mer!


Förtroendevaldra organ

[redigera]

Styrelse

[redigera]

Minsta antal i styrelse är tre personer. En ordförande, en kassör och en sekreterare. Alla dessa har speciella ansvarsområden. Förutom dessa tre kan styrelsen utvidgas, tänk bara på att stanna vid ett ojämnt antal personer, till exempel fem eller sju.

På ordförandens lott ligger att:

 1. Leda föreningens möten.
 2. Samt i normalfallet, då ingen annan utses kalla till möte.
 3. Ansvara för verksamhetsplaneringen i föreningen.
 4. Att föra föreningens talan utåt.
 5. Se till att alla beslut som tas verkligen genomförs i alla steg.
 6. Godkänna alla räkningar som kommer till föreningen.

På kassörens lott ligger att:

 1. Ansvara för föreningens ekonomi i alla delar.
 2. Sköta dagliga bokföring.
 3. Sköta in- och utbetalningar.
 4. Ansvara för medlemsavgifter och medlemsavgifter.
 5. Sköta föreningens försäkringsfrågor.

På sekreterarens lott ligger att:

 1. Skriva föreningens protokoll.
 2. Sköta föreningens arkiv.
 3. Sköta föreningens post.

Revisorer

[redigera]

I normalfallet finns inget krav på en revisor i en ideell förening. Undantagsfall är de ideella föreningar som har detta i sina stadgar att så skall vara.

Att tänka på:

 1. Revisorns främsta uppgift är att granska räkenskaperna, att de utförts på ett noggrant och korrekt sätt.
 2. Efter ha granskat räkenskaperna, skriver personen i fråga en revisionsberättelse.
 3. Revisionsberättelsen blir ett underlag till årsmötet och yrkar eller avstyrker styrelsens ansvarsfrihet.
 4. Revisorn får givetvis inte ingå i styrelsen.
 5. Revisorn skall vara ojävig, det vill säga inte ha anknytning eller släktskap med någon i styrelsen.

Valberedning

[redigera]

Här saknas information! Du kan hjälpa Wikibooks genom att fylla i mer!


Externa länkar

[redigera]

Mall:Commonscat-rad