Engelsk-svensk ordbok i omvårdnad

Från Wikibooks

Inledning[redigera]

Den här boken är tänkt att växa till en ordlista för ord och termer inom vetenskaplig metod inom omvårdnad (nursing). Komplettera gärna listan.

Denna bok använder samma struktur som Finsk-svensk_järnvägsordbok här på wikibooks.

Hur lägger man till ett ord?[redigera]

  1. Klicka på ”Redigera” bredvid den begynnelsebokstav ordet har.
  2. Se till att orden hamnar i bokstavsordning, så lägg till ordet mellan de två ord där de passar in.
  3. Använd denna mall för att lägga till ett ord:

* '''engelskt ord:''' ''svenskt ord''

Förklaring: Asterisken (*) gör att ordet får en punkt, '''fet''' blir fet (3 apostrofer), och ''kursiv'' blir kursiv (2 apostrofer).A[redigera]

B[redigera]

C[redigera]

D[redigera]

E[redigera]

F[redigera]

  • factor analysis faktoranalys - psykometrisk analys för att undersöka ett instruments egenskaper t.ex. hur många faktorer det består av och hur faktorerna hänger ihop

G[redigera]

H[redigera]

I[redigera]

J[redigera]

K[redigera]

L[redigera]

M[redigera]

N[redigera]

O[redigera]

P[redigera]

  • proxy measures indirekt mätning av något t.ex. att fråga anhöriga om något patienten upplevt
  • p-value p-värde, mått på sannolikhet

Q[redigera]

R[redigera]

S[redigera]

T[redigera]

U[redigera]

V[redigera]

W[redigera]

X[redigera]

Y[redigera]

Z[redigera]