Hoppa till innehållet

Engelsk-svensk ordbok i kemisk termodynamik

Från Wikibooks

Inledning

[redigera]

Den här boken är tänkt att växa till en ordlista till kurser i kemisk termodynamik. Denna bok använder samma struktur som Finsk-svensk_järnvägsordbok här på wikibooks. Lägg gärna till ord, även om du inte vet vad de heter på svenska eller vilken wikipediaartikel som handlar om dem. Vi får hjälpas åt att fylla i alla detaljer.

Hur lägger man till ett ord?

[redigera]
  1. Klicka på ”Redigera” bredvid den begynnelsebokstav ordet har.
  2. Se till att orden hamnar i bokstavsordning, så lägg till ordet mellan de två ord där de passar in.
  3. Använd denna mall för att lägga till ett ord:

* '''engelskt ord:''' ''svenskt ord''

Förklaring: Asterisken (*) gör att ordet får en punkt, '''fet''' blir fet (3 apostrofer), och ''kursiv'' blir kursiv (2 apostrofer).  • Adiabatic Adiabatisk

Gränsen hos ett system är adiabatisk om det inte sker något utbyte av energi, som värme mellan systemet och omgivningen när de är kontakt även om det kan vara en temperaturskillnad mellan dem.

  • Activity Aktivitet

Betecknas oftast med a. Kan betraktas som en effektiv termodynamisk koncentration som räknar in avvikelse från idealt beteende.

  • Activity coefficient Aktivitetskoefficient

Betecknas oftast med γi för ämne i. En karakteristik av en kvantitet som uttrycker avvikelse av en lösning från ett idealt uppförande. Den relaterar aktivitet till koncentration.

  • Enthalpy of formation Bildningsentalpi

Betecknas med ∆fHo Standardentalpin för bildning av en substans, J; ∆fHo(J) vid en given temperatur är standardentalpin för reaktion åtföljd av bildning av substansen från dess grundämnen i deras referenstillstånd. Med referenstillstånd menas det mest stabila termodynamiska tillståndet för grundämnet (tillståndet med lägsta Gibbs fria energi) vid given temperatur. Konsekvensen blir att standardentalpin för bildning för grundämne i sitt referenstillstånd är noll vid alla temperaturer. Standardentalpin för bildning används för att räkna ut standardentalpin för reaktion.

  • Enthalpy Entalpi

Betecknas med H. Definieras som H = U + pV (där U = inre energin; p = trycket och V = volymen) Entalpin är en behändig tillståndsfunktion när man har system med konstant tryck och som kan ändra storlek, eftersom ändringen i entalpi då kan identifieras med den energi som tillförs som värme (∆H = qp). Anledningen till att ändringen i inre energi inte är lika med tillförd värme vid konstant tryck är att systemet använder en del av värmen när det expanderar mot omgivningen. Genom att addera med pV korrigeras för denna förlust av energin vid arbetet. Eftersom många fysikaliska och kemiska processer utförs under konstant tryck är ändring i entalpi viktig, förlust av energi till omgivningen som arbete för utvidgningen räknas in automatiskt. Variationen av entalpi hos ett system med temperaturen uttrycks med värmekapacitet vid konstant tryck Cp.

  • Entropy Entropi

Betecknas med S. En termodynamisk storhet som uttrycker grad av möjligheter eller slumpmässighet i ett system. En termodynamisk kvantitet som är relaterat till det antal sätt som komponenterna i systemet kan arrangeras utan att energin hos systemet ändras. Den termodynamiska definitionen är ändringen i entropi som definieras som dS = dqrev/T , där dqrev är den oändligt lilla kvantitet energi tillfört reversibelt som värme till ett system vid temperaturen, T.