Energiteknik 1 (Gy)/Introduktion

Från Wikibooks

Syfte[redigera]

Syftet med den här boken är att behandla så många delar av skolverkets kursmål för Energiteknik 1 som möjligt. Den ska därmed kunna användas som grundbok eller komplement till annan litteratur i kursen.

Viktigt![redigera]

Detta är en bok skriven av alla som vill delta i projektet. Det betyder att det finns ingen garanti för att materialet alltid är korrekt eller optimalt utformat, så ta dig tid att läsa igenom det innan du använder det. Men det betyder även att du har möjlighet att rätta, korrigera eller lägga till material, så om du känner att du haft användning av materialet så ta dig gärna lite tid att tillföra något till det.

Även om det inte finns någon garanti för att det material som finns i boken är korrekt och kontrollerat just när du läser det så finns det vissa saker som kan hjälpa dig att känna dig säkrare på att använda det:

  • Kontrollera vilka som huvudsakligen arbetar med boken. Du kan kontakta dem för att till exempel få veta vilka förkunskaper de har, om de har kontrollerat boken nyligen eller om de använt boken i undervisning och hur det då har fungerat.
  • Visa historik. Under den fliken kan du se vem som senast redigerade sidan och vad de i så fall ändrade på. Är det är någon annan än de som huvudsakligen arbetar med boken så kan det vara värt att dubbelkolla materialet eller be någon annan att göra det.
  • Ladda ner boken. Med jämna mellanrum kommer boksidorna att sammanställas till en PDF som går att ladda ner. Känner du dig osäker på att använda ett onlinemateral som kan ändras under kursens gång så kan det vara ett bra alternativ att använda PDF-varianten istället (för att inte tala om tillfällen då det inte går att nå internet).

Upplägg[redigera]

Tanken med bokens upplägg är att den ska bestå av flera löst sammanhängande moduler. Detta för att den ska vara flexibel nog för att kunna anpassas till de olika förutsättningar som finns då kursen ingår i alla inriktningar av elprogrammet.

Bokens olika avsnitt ska därför kunna plockas bort, läggas till eller varieras utifrån förkunskaper och framtida användningsområden för varje inriktning, vare sig det är automation, elteknik, energiteknik eller dator och kommunikationsteknik.

Befintliga upplägg[redigera]

Boken har nödvändigtvis inte ännu alla inriktningar representerade, vilket påverkar befintliga faktaurval, fokuseringar, övningar och exempel. De perspektiv som än så länge arbetats in i boken är:

  • Dator och kommunikationsteknik