Dom åtta herrarna

Från Wikibooks

Dom åtta herrarna är en lite mer omfattande patiens som läggs i tre omgångar.

Detta behövs[redigera]

Två kortlekar utan jokrar

Spelidé[redigera]

Man ska på tiorna bygga neråt i färg, man bygger runt hörnet s.a.s 3, 2, ess, kung, dam och slutligen knekt. Går patíensen ut skall det ligga åtta högar på bordet med en knekt överst i varje (dom åtta herrarna).

Första omgången[redigera]

Man lägger ut tretton kort var för sej i en halvcirkel och kontrollerar sen om det finns några tior att flytta till centrum av halvcirkeln. Finns det det så får man även bygga vidare nedåt i färg på dessa. Då detta är gjort lägger man ytterligare tretton kort på samma platser som tidigare, ligger det kvar kort lägger man det nya ovanpå. Man kontrollerar åter om det finns kort att flytta byggena i mitten och genomför dessa. Man fortsätter på detta vis att lägga tretton kort i taget tills alla korten gått åt. Man avslutar därefter omgången med att gå igenom halvcirkeln, en hög i taget, och bygga ut möjliga kort. Mellan varje hög får man dessutom kolla halvcirkelns översta kort om nåt kan användas.

Andra omgången[redigera]

Nu tar man upp halvcirkelns första hög, vänder på den och lägger sedan ut korten ett och ett med framsidan uppåt på resterande högar i halvcirkeln och genomför därefter möjliga flyttningar. Fortsätt så med övriga högar. Man kommer förr eller senare till den punkt högen som ska läggas ut innehåller fler kort än det finns högar kvar och då tar man helt enkelt dom övertaliga korten och lägger i en egen hög med baksidan upp. Hög nummer tretton läggs direkt på denna hög. omgången avslutas sen med att man tar kvarvarande kort och vänder upp dom ett i sänder och bygger om man kan.

Tredje omgången (slutet)[redigera]

Man tar upp högen, vänder baksidan upp och lägger därefter ut åtta åtskiljda kort (två rader med fyra i varje) och genomför möjliga förflyttningar och lägger därefter ut åtta nya kort på samma platser och kontrollerar återigen om det går att bygga på nån av bygghögarna. Fortsätt så tills korten är slut och då skall dom åtta herrarna vara samlade för nu är patiensen färdig.


För övrigt[redigera]

så är det ett roligt sätt att sortera två kortlekar i sviter om det skulle behövas någon gång.