Diskussion:Panasonic Lumix DMC-FZ28/Referenshandbok

Sidans innehåll stöds inte på andra språk.
Från Wikibooks

2009-01-03: Information om originaltillbehör, blixtfunktioner, sökarfunktioner och automatiklägen tillagda.
2009-01-03: En hel mängd bilder kommer att behöva läggas till. Detta innefattar några fotografier av kameran där samtliga i den här boken refererade detaljer och deras placering syns. Dessutom skulle sökarinformationen behöva illustreras med bilder. Det är dock oklart om det av upphovsrättliga skäl går att exempelvis fotografera av sökaren/bildskärmen för att illustrera ikonerna i sökarinformationen, eller om dessa måste ritas på nytt. Eventuellt gör jag förenklade handritade bilder för att illustrera ikonerna och som jag sen skannar in och lägger in i boken. Det kan öka bokens innehållsmässiga värde jämfört med att helt utelämna bilderna till dess upphovsrättssituationen klarnat. Det vore även möjligt att någon med tillstånd av rättighetsinnehavaren (förmodligen tillverkaren eller generalagenten) lägger in sådana bilder tillsammans med en deklaration att detta gjorts med vederbörligt tillstånd av rättighetsinnehavaren, detta ifall upphovsrättssituationen kräver det.