Diskussion:Historiska berättelser från Baskemölla

Sidans innehåll stöds inte på andra språk.
Från Wikibooks

Notera att titeln enkelt kan ändras genom att flytta sidan (om man är registrerad).

Notera även att bilderna måste laddas upp på sv:Wikimedia Commons, se "http://commons.wikimedia.org/wiki/" . För att godtas där, krävs dock att både källa och licens-information anges. Mvh "Fred Chess"


Från wikipedia[redigera]

Texten på wikipedia bröts ju upp något innan den flyttades hit. Det finns lite texter på wikipedia-artikeln som bör införas i relevant kapitel. T.ex:


På en karta över Skåne av Gerhard Buhrman, 1675, beskrivs Baschemölle som "bysamhälle med gårdslägenheter" och byn som en "mjölqvarn" och inte ett fiskeläge. Lite märkligt kan man tycka när det ungefär 100 år tidigare fanns omkring 10 fiskare. Det kan tänka sig att tillgången på fisk gått tillbaka under 1600-talets senare del.


År 1756 finner man i kyrkoböckerna att det fanns 22 fiskare i Baskemölla. Mellan åren 1800 - 1860 växte Baskemölla mycket. År 1867 fanns det inte mindre än 60 yrkesutövande fiskare och invånareantalet var då 354 st fördelade på ett 80-tal hus och ett 10-tal gårdar.


Fisk var en billig basföda. T ex kostade ett kg tobis och ett kg sill ca 1,5 skilling vardera. I jämförelse kostade ett kg korn 2,5 skilling.


Tobis fiskades främst juni - september. Det var främst drängar som av sina husbönder från närbelägna gårdar sänts till fiskeläget för att byta till sig eller köpa fisk.

¬ 21 december 2005 kl.02.44 (UTC)