Diskussion:Historia 2b kultur (Gy)

Sidans innehåll stöds inte på andra språk.
Nytt ämne
Från Wikibooks

Då denna kurs är tematisk och ämnad för fördjupningsstudier kan läromedlen i princip innehålla hur många förslag på teman som helst. Det gör att traditionella läromedel ofta blir begränsade och begränsande.

Jag har ännu inte sett något läromedel som verkar vara skrivet för denna kurs specifikt.

De läromedel som finns är enligt min mening ofta skrivna på en alltför allmän (och låg) nivå. En fördjupningskurs för gymnasiet bör vara klart högskoleförberedande. Jag tycker därför att anknytningen till akademiskt material bör vara tydlig, samtidigt som stoffet måste vara tillgängligt och relevant. Jag skulle gärna se att vår "bok" också kunde innehålla material för att flippa klassrummet.

Historiesyn och historiebruk är ofta alltför ytligt presenterat i traditionella läromedel, varför jag även gärna ser detta som en möjlighet att nyansera och fördjupa.

Mitt förslag är därför att vi skapar teman som kan fyllas på och byggas ut.