Diskussion:Fysik A

Sidans innehåll stöds inte på andra språk.
Från Wikibooks

Hur skall den här sidan/boken egentligen vara uppbyggd?

Vilka nivåer? Hur korsreferrera? Vilket språk skall anläggas? Hur skall den kunna anpassas till olika elevers inlärningsstil och förkunskaper? Hur behandla matematiken?

Det finns en del att göra på den här boken.

Problemlista:

Det håller inte att ha en framsida (förstasida) som är frikopplad ifrån kapitelsidorna. Att behöva ändra namnet på underrubriker och kapitelnamn både på förstasian och i de olika kapitelsidorna är onödigt jobb. Då är det bättre att det genereras automatiskt. Fudnerar därför på att ändra så att table of contents genereras automatiskt ufifrån länkarna till kapitelsidorna. Uppdate: Jag kanske tar tillbaka ovanstående. Det verkar inte finnas något bra alternativ.


Funderingar kring pedagogiken

Tanke kring användandet av vissa formler typ W=mgh... F = mg. hjälper dessa verkligen eleverna? Är det inte bättre att fokusera på grundformlerna W = F*s och F = m*a och sedan få eleverna att inse hur dessa "blir" de nämnda formlerna i vissa fall? Som det är nu kan vissa elever få för sig att mgh är en kraft... att en kraft är en energi... de blir förvirrade av alla specialformer av formler. Renodla?