Hoppa till innehållet

Biologi B/Introduktion

Från Wikibooks


Grundstruktur för planering av sidor i boken Biologi B![redigera]

Sidorna i boken utgör olika moment i kursen Biologi B, där varje moment utgår från mål att sträva mot.

Denna lärobok kan ses som en idebank där lärare och elever kan välja att pussla ihop de moment som passar. Tanken är att skapa många olika moment som alla bygger på Mål att sträva mot. Boken är uppdelad i olika moment, där varje moment är en är avsett för en längre sammanhängande period av undervisning. Momenten bör väljas ut så att de tillsammans inkluderar alla Mål att uppnå i Biologi B.

Till läroboken finns förslag på en form för hur eleverna kan visa kunskaper och hur feedback kan ges. Formen för feedback m.m. är självfallet inte bestämd utan varje moment kan pusslas ihop med olika uppgifter för att visa kunskaper. Tanken är att denna idébank kommer att ge olika kombinationer av undervisning. För lärare innebär det en stor frihet att göra kursplaneringar och att en mångfald av lektioner kan skapas till de olika momenten.

Idébanken är uppbyggd utifrån följande rubriker.

Mall för planering av olika moment[redigera]

Moment - Namn[redigera]

Mål att sträva mot.[redigera]

Mål att uppnå[redigera]

Centralt innehåll, relevanta taggar[redigera]

Innehåll[redigera]

Undervisning - innehåll och grund för upplägg av lektionsplanering[redigera]

Lektion / Ämneshandledningsplanering[redigera]

Uppgifter för lärande[redigera]

- kunskapsstandard ex på tidigare uppgifter så att eleverna vet vad det handlar om.

Feedback[redigera]

Uppgifter för bedömning[redigera]

Bedömning[redigera]