Hoppa till innehållet

Avtalsjuridik

Från Wikibooks

Ett avtal är en bindande överenskommelse mellan två eller fler parter, varvid parterna får rättigheter eller åtar sig förpliktelser. Därmed förändras parternas rättsläge. Ett avtal kan också bekräfta ett befintligt rättsläge.

Avtal träffas ständigt. Ofta funderar inte parterna närmare över att de ingått avtal eller dess följder. Köp av en chokladkaka är ett avtal likaväl som köpet av stor fabriksanläggning.

Reglerna om avtal skiljer sig mellan olika länder. I Sverige är den grundläggande avtalslag från 1915 med efterföljande rättspraxis.

Avtalslagen handlar om hur avtal träffas, om fullmakt och avtals ogiltighet. Däremot säger lagen inget som avtal inom skilda områden. Sådan information finns t.ex. i Köplagen, som gäller vid avtal om lös egendom.